Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Certyfikat Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Pit przez internet System emerytalny Podatek VAT w rolnictwie
A A A

Konta bankowe

Rodzaj zobowiązań

numer konta bankowego

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

Podatek dochodowy od osób prawnych

69 1010 1270 0004 5922 2100 0000

Podatek od towarów i usług

Podatek od gier

19 1010 1270 0004 5922 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

Podatki zniesione

Inne dochody np. grzywny i kary

60 1010 1270 0004 5922 2700 0000

Egzekucja

43 1010 1270 0004 5913 9120 0000

Konto depozytowe o którym mowa w art. 105b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług dla dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej w związku dokonywaniem dostaw towarów o których mowa w zał.13 do w/w ustawy

09 1010 1270 0004 5913 9120 1000

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Karta podatkowa

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilno-prawnych

75 1010 0055 0201 2120 0007 0000Nr rachunku bankowego na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej:
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
(nastąpiła zmiana banku obsługującego Gminę Miejską Kraków z dniem 01 stycznia 2016r.)