A A A

Weź paragon

Przedsiębiorca, który w swej działalności stosuje kasę fiskalną, musi rejestrować każdą sprzedaż na tym urządzeniu. Ma również obowiązek każdorazowo wydawać klientowi paragon.

Akcja „Weź paragon”, skierowana jest do wszystkich konsumentów. Jej celem jest uświadomienie, że sprzedawcy mają obowiązek wydawania paragonów wszystkim kupującym. Paragon należy wręczyć klientowi bez podejmowania przez niego dodatkowych starań. Nie zawsze jednak jest to dla sprzedającego oczywiste, dlatego klienci powinni sami żądać wydania paragonów, gdyż to się opłaca z kilku powodów:

  • ułatwia nam późniejsze dochodzenie swoich praw (np. przy reklamacji), w przypadku, gdy zakupiony towar lub usługa jest wadliwa lub nie odpowiada deklarowanej przez producenta (usługodawcę) jakości,
  • biorąc paragon przyczyniamy się do likwidacji „szarej strefy” i już w ten sposób mamy pozytywny wpływ na kształtowanie budżetu i zwiększenie nakładów na cele publiczne. Jeżeli przedsiębiorca, mimo, że posiada kasę fiskalną, nie rejestruje wszystkich obrotów, to oznacza, że ujawnia jedynie część swoich dochodów. Takie zachowanie jest szkodliwe nie tylko ekonomicznie, ze względu na uszczuplanie należności budżetowych, ale także społecznie, z uwagi na prowadzenie nieuczciwej konkurencji w stosunku do firm działających legalnie,
  • mamy możliwość rzeczowej i rachunkowej kontroli przeprowadzonej transakcji,
  • mając paragon możemy dokonać porównań cenowych na rynku.


Osiągnięcie wymienionych korzyści zależy jednak od naszego świadomego zachowania. Każdy sprzedawca, który nie wydaje paragonów - musi liczyć się z możliwością ukarania go mandatem - od 168 zł do 3360 zł.