A A A

Formularze i drukiW związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia się poniżej

Formularze do pomocy de minimis obowiązujące od dnia 15.11.2014

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) (dot. np. ulg w spłacie- raty, odroczenie, umorzenie), Amortyzacji jednorazowej, ZPCHR)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym ZOBOWIĄZANEGO („osoba fizyczna”)

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, kosztów egzekucyjnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych przedsiębiorcy

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, kosztów egzekucyjnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od 11.03.16)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach/przychodach, CFR-1, kopii,wydruków, itp.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT CZYNNEGO LUB ZWOLNIONEGO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku ze spadku / darowizny.

Wniosek o wydanie zaświadczenia. (ogólny)

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE PPS-1 ver. 1

Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Wzór informator z działalności gospodarczej.

VAT-ID

VAT-ID-kontynuacja

Inne formularze na stronie Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl