A A A

Karty usług

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

3

Informacje, dokumenty

Zgłoszenie ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej

kasa fiskalna rejestrująca rejestracja

4

Informacje, dokumenty

Zgłoszenie zaprzestania ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej

kasa fiskalna rejestrująca rejestracja

7

Informacje, dokumenty

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku od towarów i usług lub brak obowiązku jego zapłaty z tytułu nabycia środka transportu (VAT-25)

zaświadczenie potwierdzenie uiszczenie brak obowiązku środek transport samochód

8

Informacje, dokumenty

Uzyskanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania oraz prowadzeniu działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia, dochody, działalność

9

Informacje, dokumenty

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wydanie zaświadczenia, zaległości

10

Informacje, dokumenty

Uzyskanie zaświadczenia o statusie podatnika w podatku od towarów i usług (VAT)

Wydanie zaświadczenia VAT

11

Informacje, dokumenty

Uzyskanie potwierdzenia zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

Identyfikacja podmiotów z terytorium państw UE

13

Informacje, dokumenty

Uzyskanie informacji o numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5/W)

potwierdzenie nadanie wydanie numer identyfikacji podatkowej nip

14

Informacje, dokumenty

Uzyskanie zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej

duplikat decyzja nadanie wydanie numer identyfikacji podatkowej nip

18

Informacje, dokumenty

Uzyskanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych

wypis rejestr zastaw skarbowy

24

Informacje, dokumenty

Składanie informacji podatkowych

Informacje podatkowe, złożenie

27

Informacje, dokumenty

Wydawanie druków (zeznań rocznych, deklaracji i informacji podatkowych) oraz udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania urzędu

Druki, zeznania, informacja

28

Informacje, dokumenty

Składanie skarg i wniosków

Skargi/wnioski

47

Rejestracja

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobie fizycznej w określonych ustawą przypadkach

NIP numer identyfikacji podatkowej

48

Rejestracja

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem

NIP numer identyfikacji podatkowej

49

Rejestracja

Aktualizacja danych identyfikacyjnych

Aktualizacja danych rejestracyjnych

50

Rejestracja

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobie fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą będącej przedsiębiorcą

Rejestracja działalności osoby fizycznej

51

Rejestracja

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem, za pośrednictwem organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców

Rejestracja działalności osoby prawnej

52

Rejestracja

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

53

Rejestracja

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług

rejestrowanie VAT podatnik czynny zwolniony

54

Rejestracja

Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

(VAT-UE)

VAT-UE unia europejska wspólnota

55

Rejestracja

Wybór opodatkowania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Wybór formy opodatkowania

61

Rozliczenie

Rozliczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2008r.

rozliczenie przychód sprzedaż nieruchomość dom ziemia

67

Rozliczenie

Składanie zeznań rocznych

Zeznania podatkowe

69

Rozliczenie

Złożenie zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania i zaprowadzeniu właściwych ksiąg

Zawiadomienie, formy opodatkowania, księgi rachunkowe

72

Ulga

Uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązań przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami

Załącznik nr 1 do Karty nr 72 – Wniosek osoba fizyczna

Załącznik nr 2 do Karty nr 72 – Oświadczenie

spłata zobowiązania, ulga, odroczenie raty

78

Zwroty

Przyspieszenie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)

zwrot nadwyżka VAT przyspieszony

80

Zwroty

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

zwrot wydatek budownictwo

83

Zwroty

Uzyskanie zwrotu nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu

Zwrot, nadpłata, nadwyżka, osoba fizyczna, roczne zeznanie

89

Zadanie

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilno-prawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych PCC

90

Informacje, dokumenty

Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

ePUAP profil zaufany, potwierdzenie

91

Informacje, dokumenty

Zgłoszenie wymiany pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej

kasa fiskalna rejestrująca rejestracja

92

Informacje, dokumenty

Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

kasa fiskalna rejestrująca rejestracja

93

Ulga

Uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązań przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w tym spółki przedsiębiorców, przedsiębiorców

Załącznik nr 1 do Karty 93 - Wniosek przedsiębiorca

Załącznik nr 2 do Karty 93 - Pomoc de minimis DzU_2010.53.311

Załącznik nr 3 do Karty 93 - Pozostała pomoc publiczna DzU_2010.53.312

Załącznik nr 4 do Karty 93 - Oświadczenie

spłata zobowiązania, ulga, odroczenie raty